128. Prywatne mieszkanie

 • adres: Warszawa
 • malowanie trwało: 1 dzień
otrzymany projekt
wykonane malowidło


127. NextWeb Media

 • adres: Warszawa, Stanów Zjednoczonych 26a
 • profil firmy: wydawca mediów internetowych
przed malowaniem
otrzymany projekt
wykonane malowidło
przed malowaniem
otrzymany projekt
wykonane malowidło
przed malowaniem
wykonane malowidło


126. Mural w sypialni

 • adres: Warszawa
 • powierzchnia malowidła: ok. 5m2
 • malowanie trwało: 2 dni
 • orientacyjny koszt: 1700 zł
przed malowaniem
otrzymany projekt
wykonane malowidło


125. Prywatne mieszkanie

 • adres: Warszawa, Targówek
 • powierzchnia malowidła: 1 m2
 • malowanie trwało: 1 dzień
otrzymany projekt
wykonane malowidło


124. Prywatny dom

 • adres: Wólka (k. Warszawy)
 • powierzchnia ¶cian: ok. 100 m2
przed malowaniem
fragment murala
malowidło w pokoju dziecięcym
zbliżenie


123. Bank

 • adres: Warszawa, Gdańsk, Kraków
przed malowaniem
ustalony projekt
mural (Gdańsk)
zbliżenie (Gdańsk)
mural (Warszawa)
mural (Kraków)


122. Szkoła Podstawowa nr 5

 • adres: Wisła
przed malowaniem
otrzymany projekt
wykonane malowidło
zbliżenie
przed malowaniem
otrzymany projekt
wykonane malowidło


121. Prywatny dom

 • adres: Sulejówek
 • malowanie trwało: 1 dzień
 • orientacyjny koszt: 450 zł
przed malowaniem
wykonane malowidło


120. Biblioteka Miejska w Ustroniu - mural

 • powierzchnia malowideł: ok. 550 m2
 • malowanie trwało: ok. 50 dni (malowało 5 artystów)
 • adres: Ustroń
przed malowaniem
wstępny projekt (¶ciana 1)
wstępny projekt
wstępny projekt
wstępny projekt (¶ciany 6,7)
wstępny projekt (¶ciana 4)
ustalony projekt (¶ciana 4)
ustalony projekt (¶ciany 1,3,5,7)
w trakcie prac...
w trakcie prac...
wykonane malowidło
wykonany mural
wykonany mural
wykonane malowidło
wykonane malowidło
wykonany mural


118. Prywatny dom

 • adres: Warszawa
przed malowaniem
wykonane malowidło
zbliżenie
przed malowaniem
wykonane malowidło
zbliżenie


117. Dom Wypoczynkowy Jawor

 • profil firmy: o¶rodek wypoczynkowy
 • pomalowane sale: kawiarnia, sportowa, siłownia, sauna (sufit)
 • adres: Ustroń (Jaszowiec)
przed malowaniem
ustalony projekt
wykonane malowidło
wykonane malowidło
przed malowaniem
ustalony projekt
wykonane malowidło
wykonane malowidło
przed malowaniem
wykonane malowidło
wykonane malowidło
pomalowany sufit w saunie


115. Prywatny dom

 • powierzchnia malowidła na ¶cianie: ok. 11 m2
 • adres: Michałowice
przed malowaniem
ustalony projekt
pomalowany sufit


114. Prywatny dom

 • malowane powierzchnie sufitów: ok. 14 m2
 • malowanie trwało: ok. 1 miesi±c
przed malowaniem
ornamenty na suficie
ornamenty na suficie
ornamenty na suficie
ornamenty na suficie
ornamenty na suficie
ornamenty na suficie
namalowane wzory
pomalowane kolumny


113. Prywatny dom

 • powierzchnia malowidła na ¶cianie: ok. 6 m2
 • adres: Piastów
przed malowaniem
wzorcowy projekt
malowidło w pokoju
malowidło w pokoju


112. BOK ING

 • powierzchnia malowidła na ¶cianie: ok. 2 m2
 • adres: ŁódĽ
przed malowaniem
otrzymany projekt
wykonana grafika


111. Prywatny dom

 • powierzchnia malowidła na ¶cianie: 4 m2
 • orientacyjny koszt: 1800 zł
 • adres: Warszawa
przed malowaniem
otrzymany projekt
wykonane malowidło


110. Prywatny dom

 • adres: Grójec
 • malowanie trwało: 1 miesi±c
przed malowaniem
wzorcowy projekt
wykonane malowidło
wykonane malowidło
wykonane malowidło
przed malowaniem
wzorcowy projekt
wykonane malowidło
wykonane malowidło


109. Prywatny dom

adres: Blizne Jasińskiego (k. Warszawy)
przed malowaniem
wzorcowy projekt
wykonane malowidło
wykonane malowidło
przed malowaniem
orientacyjny projekt
wykonane malowidło


108. Prywatny dom

 • powierzchnia malowidła na ¶cianie: ok. 7 m2
 • orientacyjny koszt: 2200 zł
 • adres: ¦liwice, Bory Tucholskie
otrzymany projekt
wykonane malowidło


107. Zakład optyczny Binokl

 • powierzchnia malowidła na ¶cianie: ok. 40 m2
 • profil firmy: zakład optyczny
 • adres: Wyszyńskiego 5a, Piekary ¦l±skie
 • orientacyjny koszt: 3300 zł
 • malowanie trwało: 3 dni
przed malowaniem
projekt nr 1
projekt nr 2
projekt nr 3
wykonane malowidło


106. Star Wars - prywatne mieszkanie

 • powierzchnia malowidła na ¶cianie: ok. 6 m2
 • adres: Olszewica Stara k. Warszawy
 • orientacyjny koszt: 2000 zł
 • malowanie trwało: 4 dni
przed malowaniem
wzorcowy projekt
wykonane malowidło
wykonane malowidło


105. Przedszkole

 • powierzchnia malowidła na ¶cianie: ok. 2 m2
 • adres: Warszawa-Wesoła
 • orientacyjny koszt: 600 zł
 • malowanie trwało: 1 dzień
przed malowaniem
ustalony projekt
wykonane malowidło


104. Parking podziemny

 • zakres prac: oznakowanie garażu - 18 kolumn, 2 napisy
 • adres: Holiday Inn, Bydgoszcz
 • malowanie trwało: 2 dni
przed malowaniem
otrzymany projekt
wykonane oznakowanie parkingu
zbliżenie
zbliżenie


103. Prywatny dom - mural

 • powierzchnia malowidła na ¶cianie: ok. 25 m2
 • adres: Legionowo
 • malowanie trwało: 9 dni
przed malowaniem
ustalony szkic
wykonane malowidło


102. Prywatne mieszkanie

 • powierzchnia malowidła na ¶cianie: 9 m2
 • adres: Warszawa
 • orientacyjny koszt: 2400 zł
przed malowaniem
ustalony projekt
wykonane malowidło


101. Pizzeria Biesiadowo

 • powierzchnia malowideł: ok. 60 m2
 • profil firmy: pizzeria
 • adres: Puławska 228 lok. 15, Warszawa
 • malowanie trwało: 2 tygodnie
przed malowaniem
wykonane malowidło
wykonane malowidło
wykonane malowidło
wykonane malowidło
wykonane malowidło
wykonane malowidło
wykonane malowidło


100. Kamienica - murale reklamowe

 • powierzchnia malowidła na ¶cianie: 2 x 50 m2
 • profil firmy: restauracja
 • adres: Waliców 13, Warszawa
 • orientacyjny koszt: 9000 zł
przed malowaniem
otrzymany projekt
mural
przed malowaniem
otrzymany projekt
mural


99. Przedszkole Piotru¶ Pan

 • profil firmy: przedszkole
 • adres: ul. Konstytucji 3 Maja 10, Radzymin
 • zakres prac: malowanie dekoracyjne ¶cian
 • malowanie trwało: 3 tygodnie
 • orientacyjny koszt: 8500 zł
przed malowaniem
pomalowana sala zabaw
pomalowana sala zabaw
pomalowana sala zabaw
przed malowaniem
pomalowana sala zabaw
pomalowana sala zabaw
pomalowana sala zabaw
pomalowana sala zabaw
pomalowana sala zabaw
pomalowana sala zabaw


98. Malowane logo

 • powierzchnia malowidła na ¶cianie: 3 m2
 • profil firmy: stacje dializ
 • orientacyjny koszt: 1500 zł
 • adres: Cylichowska 13/15, Warszawa
przed malowaniem
ustalony projekt
namalowane logo


97. Smurfy

 • powierzchnia malowidła na ¶cianie: 7 m2
 • adres: Białołęka, Warszawa
 • orientacyjny koszt: 1800 zł
przed malowaniem
wzorcowy projekt
namalowane Smurfy


96. Restauracja Ti Amo

 • powierzchnia malowidła na ¶cianie: 8 m2
 • profil firmy: restauracja włoska
 • adres: ¦więtokrzyska 34, Warszawa
 • malowanie trwało: 2 dni
 • orientacyjny koszt: 2000 zł
przed malowaniem
ustalony projekt
namalowany szyld


95. Przystanek Chmielna

 • profil firmy: restauracja
 • adres: ul. Chmielna 24, Warszawa
 • malowanie trwało: >3 tygodnie
przed malowaniem
orientacyjny projekt
wykonane malowidło
zbliżenie
zbliżenie
wykonane malowidło
wykonane malowidło
wykonane malowidło
wykonane malowidło
wykonane malowidło


94. Klub Nocny - malowanie UV

 • powierzchnia malowideł: 6 x 2m2
 • profil firmy: nightclub
 • adres: ul. Dworcowa 6a, Płock
 • malowanie trwało: 3 tygodnie
przed malowaniem
wzorcowe zdjęcie
malowidło fluorescencyjne UV
wzorcowe zdjęcie
malowidło fluorescencyjne UV
wzorcowe zdjęcie
malowidło fluorescencyjne UV
wzorcowe zdjęcie
malowidło fluorescencyjne UV
malowidło fluorescencyjne UV
malowidło fluorescencyjne UV


93. Pracownia HR

 • powierzchnia malowidła na ¶cianie: 11 m2
 • malowanie trwało: 1 dzień
 • orientacyjny koszt: 1000 zł
przed malowaniem
otrzymany projekt
wykonane malowidło


92. Bank - kantyna

 • profil firmy: bank
 • adres: Warszawa
 • malowanie trwało: 1 dzień
 • orientacyjny koszt: 1700 zł
przed malowaniem
ustalony projekt
wykonane malowidło
wykonane malowidło
wykonane malowidło


91. Restauracja - mural

 • powierzchnia malowidła na ¶cianie: 14 m2
 • profil firmy: restauracja włoska
 • adres: Warszawa-Bemowo, Pełczyńskiego 32
 • orientacyjny koszt: 4000 zł
 • malowanie trwało: 6 dni
przed malowaniem
ustalony projekt
wykonane malowidło
zbliżenie


90. Prywatne mieszkanie

 • powierzchnia malowidła na ¶cianie: 1 m2
 • orientacyjny koszt: 750 zł
 • malowanie trwało: 1 dzień
przed malowaniem
otrzymany projekt
wykonane malowidło


89. Salon Meblowy Helikon

 • powierzchnia malowidła na ¶cianie: 6 m2
 • profil firmy: salon z meblami
 • adres: Warszawa, Odrow±ża 15
 • orientacyjny koszt: 1.100 zł
 • malowanie trwało: 1 dzień
przed malowaniem
grafika wzorcowa
wykonane malowidło


88. Kawiarnia "Po Prostu"

 • powierzchnia malowideł: 10 m2
 • profil firmy: kawiarnia
 • adres: Warszawa, ul. Chłodna, róg Wroniej
 • orientacyjny koszt: 3.500 zł
 • malowanie trwało: 6 dni
przed malowaniem
wykonane malowidło
przed malowaniem
wykonane malowidło
wykonane malowidło


87. Prywatny dom

 • adres: Warszawa-Wesoła
 • malowanie trwało: 1 miesi±c
przed malowaniem
wykonane malowidło
wykonane malowidło
wykonane malowidło
przed malowaniem
wykonane malowidło
wykonane malowidło
wykonane malowidło
wykonane malowidło
wykonane malowidło
wykonane malowidło
wykonane malowidło


tel: 501 262 787 e-mail: biuro@wallart.pl